Hemoroid Nedir? - Hemoroid Tedavisi - Medical Park

Hemoroid Nedir?

Hemoroid Nedir?

Hemoroid terimini tek başına kullanıldığında bir hastalığı değil, herkeste bulunan ve makat kanal içinde yer alan yapıları ifade etmektedir.

Hemoroid, özellik itibari ile içi damar yumağından oluşmuş yastıkçıklar olarak tanımlanabilirler. Bu yastıkçıklar ihtiva ettikleri içi kan dolu damar yumağı sayesinde oldukça yumuşak yapıda olup istirahat halinde makat kanalının yumuşak bir şekilde kapanmasını sağlarken, tuvalet ihtiyacı sırasında da bir engel oluşturmaz. Bu damar yumağı yastıkçıkları içinde yer alan iplikçik şeklindeki yapılar onların yerlerinde kalmalarını sağlar ve büyüyüp sarkmalarını önler.

Hemoroid Hastalığı

Hemoroid yastıkçıkları büyüyüp şikayetlere sebep olduğu zaman “hemoroid hastalığı” ndan da söz edilebilebilir. Bu durumda büyümüş olan hemoroid yastıkçığı, kanama, özellikle tuvalet ihtiyacı sırasında dışarıya çıkma ve ağrı gibi şikayetlere neden olabilir.